ISTARSKI TREKING KUP

PRAVILA I PROPISI

Pravila i propisi kupa

Ovo su pravila i propisi kojih se svi natjecatelji koji sudjeluju na utrkama Istarskog Treking Kupa (u daljnjem tekstu ITK) moraju pridržavati. Nepridržavanje ovim pravilima neće se tolerirati i prihvatiti. Organizatori ITK (organizatori utrka) zadržavaju pravo promjene istih, iz razloga da promjene osiguraju sigurnost natjecatelja na utrci. U slučaju promjene ili dopune Pravila i propisa, svi natjecatelji biti će obaviješteni na vrijeme.

 

Članak 1.: Uvjeti sudjelovanja na utrci / opća pravila

 1. Svi natjecatelji moraju biti stariji od 18 godina.
 2. Natjecateljima mlađima od 18 godina dozvoljeno je natjecanje jedino uz pratnju punoljetne osobe koja je odgovorna za maloljetnog natjecatelja.
 3. Pratitelji maloljetnih natjecatelja potpisuju dokument da su odgovorni za maloljetne natjecatelje.
 4. Minimalna starost maloljetne osobe je 16 godina. Svi natjecatelji mlađi od 16 godina mogu nastupiti uz pisanu suglasnost roditelja/staratelja te uz obaveznu pratnju roditelja ili staratelja.
 5. Svi natjecatelji svojom prijavom izravno su suglasni da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima utrke kojih će se pridržavati radi svoje osobne i sigurnosti ostalih natjecatelja i organizatora te da su upoznati sa mogućim rizicima koje ovo natjecanje sadrži.
 6. Svojom prijavom natjecatelji se odriču mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora utrke bilo prema natjecateljima ili trećim osobama.
 7. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari natjecatelja tijekom natjecanja.
 8. Svi natjecatelji koji se natječu na utrci moraju biti zdravstveno osigurani.

 

Članak 2.: Kategorije, bodovanje i ukupni poredak

 1. Na utrkama ITK natjecatelji se mogu natjecati u tri težinske kategorije: Ultra (duža staza) i Challenger (srednja staza) i Light (kraća staza).
 2. U svim kategorijama poredak je odvojen za muškarce i žene.
 3. Za ukupni poredak u ITK boduje se rezultati svih utrka u kupu
 4. Broj osvojenih bodova na jednoj utrci se određuje na sljedećoj formuli:

 

              ULTRA*:                              (Vrijeme pobjednika / Vrijeme finišera) x 100

              CHALLENGER:                  (Vrijeme pobjednika / Vrijeme finišera) x 80

              LIGHT:                               (Vrijeme pobjednika / Vrijeme finišera) x 40

 

U svakoj utrci će se petorici prvoplasiranih u svim kategorijama dodati bonus po sljedećem principu:

mjesto

ULTRA

CHALLENGER

LIGHT

1.

10

10

2,5

2.

7,5

7,5

2

3.

5

5

1,5

4.

2,5

2,5

1

5.

1

1

0,5

 1. Za ukupni poredak se boduju isključivo treking utrke. Neki organizatori u sklopu manifestacije imaju u najkraćoj kategoriji trail utrke. Za trail utrke se neće dodjeljivati bodovi.
 2. Ukupni poredak u ITK odvojen je za muškarce i žene.

 

Članak 3.: Nagrade

 1. Organizator utrke će za troje prvoplasiranih u ultra, challenger i light kategoriji, odvojeno za žene i muškarce, osigurati prigodne nagrade.
 2. ITK će nagraditi troje prvoplasiranih u ukupnom poretku, odvojeno žene i muškarci. Za prvih deset u ukupnom poretku muškaraca i žena zasebno, ITK će pripremiti prigodna priznanja.

 

Članak 4.: Mjerenje vremena

 1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta te se zaustavlja prolaskom kroz ciljnu liniju.
 2. Organizator utrke je službeni mjerioc vremena.
 3. Vrijeme za dolazak na kontrolne točke i na cilj određeno je u pisanim instrukcijama.
 4. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena vodi se kao diskvalifikacija.

 

Članak 5.: Prijava i startnina

 1. Prijava za utrku: na način kako to propisuje organizator pojedine utrke.
 2. Uplata startnine: na način kako to propisuje organizator pojedine utrke.

 

Članak 6.: Oprema

 1. Natjecatelji moraju imati propisanu obaveznu osobnu opremu.
 2. Obavezna oprema sadrži sljedeće:
 • a) kompas
 • b) čeona lampa *
 • c) mobitel
 • d) komplet prve pomoći
 • e) astro folija
 • f) zviždaljka
 • g) zemljovid utrke
 • h) instrukcije za utrku (od strane organizatora na dan natjecanja)
 • i) natjecateljski karton (od strane organizatora na dan natjecanja)

*svaka utrka posebno uređuje pitanje čeone lampe

Uporaba GPS-a s kartografijom je zabranjena na svim utrkama.

Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja u bilo koje vrijeme utrke.

 

Članak 7.: Obavezni dokumenti

 1. Natjecatelji sa sobom moraju imati osobnu iskaznicu ili kopiju iste.

 

Članak 8.: Pravila diskvalifikacije

 1. Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje Pravila i propisa ITK, kao i pravila pojedine utrke.
 2. Nepoštivanje pisanih uputa i instrukcija utrke.
 3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke i ITK te uništava privatnu imovinu ili imovinu organizatora.
 4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga.
 5. Korištenje zabranjenih puteva, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane.
 6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava rezultirat će diskvalifikacijom natjecatelja te zabranom nastupanja na slijedećim utrkama.
 7. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena.
 8. Ako natjecatelj sakupi više od 90 kaznenih minuta, odnosno ukoliko mu nedostaje više od 3 dijela obavezne opreme.
 9. Pozivanje SOS broja rezultira automatskom diskvalifikacijom s utrke.
 10. U slučaju da je kontrolna točka ukradena ili uništena, natjecatelj je dužan navedenu poziciju fotografirati i time dokazati da je bio na navedenoj poziciji. Fotografija pozicije i gps zapis ne uzimaju se kao dokaz prolaska ukoliko je kontrolna točka netaknuta na poziciji ucrtanoj na karti. Ukoliko se kontrolna točka uslijed greške ili neke više sile ne nalazi točno u centru crvenog kruga prikazanog na karti ali se nalazi unutar istog, smatra se da je korektno postavljena te se gps zapis ili fotografija ne uvažavaju.

 

Članak 8.: Penali – kazneno vrijeme

 1. Za svaki dio obavezne osobne opreme koji nedostaje natjecatelj dobija 30 kaznenih minuta.
 2. U slučaju da natjecatelj dobije kazneno vrijeme, ono se dodaje po završetku utrke.
 3. Organizator utrke je jedina mjerodavna i ovlaštena osoba koja odlučuje o ukupnom vremenu natjecatelja, diskvalifikaciji i/ili dodavanju penala.
 4. Organizator pojedine utrke je dužan provjeriti obaveznu opremu za pet prvoplasiranih natjecatelja u svakoj kategoriji.

 

Članak 9.: Odustajanje

 1. Natjecatelj može odustati tijekom cijele utrke.
 2. Natjecatelj je OBAVEZAN o tome obavijestiti organizatora.
 3. Organizator utrke osigurat će zbrinjavanje odustalih natjecatelja i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

 

Članak 10.: Ekološka pravila

 1. Natjecatelji tijekom utrke ne smiju paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.
 2. Natjecatelji ne smiju bacati otpad već su obavezni otpad nositi sa sobom. Sve što pakiraju na početku utrke natjecatelji moraju imati i na cilju utrke.
 3. Zabranjeno je odlaganje smeća u planinarskim domovima i na bilo kojoj destinaciji između starta i cilja utrke.
 4. Za svako narušavanje navedenih propozicija, natjecatelj će biti diskvalificiran te mu se neće dozvoliti natjecanje na slijedećim utrkama ITK.

 

Članak 11.: Sponzori

 1. Sponzori se mogu oglašavati na cjelokupnoj osobnoj opremi natjecatelja koja nije rezervirana za oglašavanje sponzora pojedine utrke i ITK.

 

Članak 12.: Sigurnost

 1. Natjecatelji moraju imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane organizatora.
 2. Natjecatelji moraju imati sve potrebne dokumente koje organizator zahtjeva.
 3. Natjecatelji su dužni pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane organizatora.
 4. Natjecatelji se moraju držati svih pravila navedenim u pravilima utrke.
 5. U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.
 6. Organizator ne garantira spašavanje ozlijeđenog u brzom vremenskom roku zbog nepristupačnosti terena ili mogućih nepovoljnih vremenskih uvjeta.
 7. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.
 8. Načini dozivanja u pomoć: bljeskanjem, zviždanjem, vikanjem (6 x u minuti / svakih 10 sec.). Slijedi stanka od 1 minute, nakon toga se ponove znakovi 6 x u minuti. Odgovor daju oni koji su vidjeli ili čuli znakove. Daju znakove 3 x u minuti (svakih 20 sec.). Nakon stanke od 1 minute odgovor se ponavlja sve dok onaj koji zove u pomoć ne prestane davati znakove.

 

Članak 13.: Promjena staze

 1. Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka te može skratiti vrijeme i dužinu trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

 

Članak 14.: Protesti i žalbe

 1. Svi protesti i žalbe moraju se proslijediti organizatoru utrke u pisanom obliku po završetku natjecanja. Najkasnije 30 minuta nakon ulaska u cilj.
 2. Organizator je dužan odgovoriti na žalbu u roku od 24 sata nakon primljene žalbe.

 

Članak 15.: Suglasnost o medijskoj slobodi

 1. Prijavom za utrku natjecatelji su suglasni da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
 1. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i foto materijala.

 

Članak 16.: Suglasnost o pravu korištenja osobnih informacija

Prijavom na bilo koju od utrka, natjecatelj pristaje da se njegova email adresa koristi u svrhu kontaktiranja od strane Istarskog Treking Kupa i organizatora utrka: SD Trickeri, SRK Alba i SRK Puls.